ΘΕΓΙΑ


(Πρατήριο Άρτου)


Θεμιστοκλή Σοφούλη 65
55131
Θεσσαλονίκη Καλαμαριά
2310 407500
ioannis.tsiftelidis@yahoo.gr


ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΣΚΕΔΙ(ΒΟΛΤΕΣ ΣΕ ΛΕΥΤΕΡΕΣ ΝΟΤΕΣ)  

 

Get directions
    Show the options

From :  or 

To :  or 

GMapFP - gmapfp.org